تولید انبوه زغال فعال جاذب با بهترین کیفیت

زغال فعال جاذب کلمات مرتبط صادراتی مشکی مرغوب باربیکیو اصفهان زود سوز

قلیانی

کربن فعال شده عنوانی برای گروهی از کربنهای متخلخل می باشد. برای تولید کربن اکتیو از مواد اولیه گوناگونی استفاده می شود، از جمله این مواد می توان به هسته های میوه (هلو، گیلاس، زردآلو و … )، پوست گردو، زغال سنگ و… اشاره نمود .کربن فعال شده در حذف بو، مزه، رنگ مایعات گوناگون و جذب گازها در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. عدم تولید این ماده با کیفیت و حجم مطلوب در داخل کشور، لزوم تولید کربن فعال با کیفیت بالا و قیمت مناسب را معین میسازد. تکنولوژی امروز، تولید انبوه کربنهای اکتیو با مشخصات مناسب را جهت کاربردهای ویژه طلب می کند. بطور کلی کربن فعالی که بطور عمومی کاربرد دارد و استفاده می شود باید دارای ظرفیت جذبی کافی ،استحکام مکانیکی و خلوص شیمیایی باشد. علاوه بر همه این ویژگیها این ماده باید با قیمتی مناسب تولید شود. بطور کلی کربن اکتیو در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاههای حرارتی، صنایع غذایی، دارویی و الکل سازی کاربرد وسیعی دارد . کربن اکتیو همچنین در جذب گازها و بخارات صنایع شیمیایی، تصفیه آب، استخراج طلا و نقره به عنوان کاتالیزور و نیز تصفیه روغنهای گیاهی و خوراکی و همچنین رنگزدایی و تصفیه مایعات حاوی مقدار کم مواد عالی، کاربرد وسیعی دارد. هسته خرما به دلیل در دسترس بودن و هزینه بسیار کم یک ماده اولیه مفید در تهیه کربن فعال میباشد که در این تحقیق از این ماده به عنوان ماده اولیه با استفاده از فعال سازی فیزیکی استفاده شده است . روش تولید موادخام از نظر اقتصادی، ترجیحاً موادی با کربن بالا و مواد معدنی کـم بـر ای تولید کربن فعال شده انتخاب می شود، ماده تشکیل شده جامد حاصل از عملیات پیرولیز باید دانسیته بالاوهمچنین دارای گازهای فرار کـافی باشند، آزادسازی گازهای فراردرمرحله پیرولیز باعث ایجـاد منافـذ در کربن می شود. دانسیته بالا باعث می شود کربن از استحکام و ساختار محکمی برخوردارباشد. موادخام مورد استفاده به ترتیب اهمیت آنهـا از نظر ظرفیت تولید کربن متخلخل،مشخصـات نهـائی ومقدارمصـرف عبارتند از: چوب، زغال سنگ، پوست نارگیل کربونیزاسیون در حین کربونیزاسیون اجزاء غیرکربنی از قبیل هیدروژن و اکسیژن به صورت گاز از مـواد اولیـه خـارج مـی شـوند وکربنهـای آزاد نیـز بـه صورت گروهی، بلورهای گرافیت تشکیل می دهنـد. بـه دلیـل وجـود منافذ در بین بلورها ساختار بلورها از دو طرف به صورت نـامنظم مـی باشد. این فرآیند معمولاً در درجه حرارتی زیر ۸۰۰ درجـه سـانتیگراد صورت می گیرد، پارامترهای مهم تعیین کننده کیفیت محصول تولید شده عبارتند از: نرخ حرارت دادن ،دمـای نهـائی وسـاختار ریـز منافـذ کربن که در دمای حدود ۵۰۰ درجه سانتیگراد شکل می گیرد. بعضی از این منافذ به وسیله ماده قیری آزاد شده در حین فرآیند پیرولیز مسدود می شود که می تـوان بـا حـرارت دادن مجـدد در ۸۰۰ درجـه سانتیگراد دوباره این منافذ را ایجاد کـرد. افـزایش دمـا تـا ۱۰۰ درجـه سانتیگراد و بیش از آن باعث سخت شدن ساختار کربن می شود. ۲-۳ -فعال سازی در حین کربونیزاسیون سه فضای خالی در کربن ایجاد می شود که بـه وسیله کـربن هـای “آمـورف ” مسـدود مـی شـود. محصـولات مرحلـه کربونیزاسیون دارای ظرفیت جذب خیلی کمـی مـی باشـند و احتمـالاً این مسئله به دلیل کربونیزاسیون در دمـای پـائین و وجـود مـاد ه قیـری باقیمانده در منافذ بین بلورها و روی سـطح آنهـا مـی باشـد. بعضـی از محصولات کربونیزه شده را می توان با خـارج سـاختن مـوادقیری بـه وسیله حرارت دادن در بخار یا تحت گاز و یا عمل خـالص سـازی بـه کمک حلال و یا واکنش های شیمیائی فعال کرد. عمـل فعـال سـازی باعث بزرگ شـدن ق طـر حفـره هـائی مـی شـود کـه در حـین فرآینـد کربونیزاسیون ایجاد شده اند و همچنین باعث ایجاد یک سـری حفـره های ریز نیز خواهد شد و بدین گونه می توان به یـک سـاختار حفـره ای با مساحت سطح داخلی بالا دست پیدا کـرد. فرآینـد فعالسـازی در دمای ۹۰۰ درجه و با کنترل بخار آب ،دما و فشار صورت گرفته است. بحث و نتیجه گیری نمونه های کربن فعال بدست آمده تحت آزمایشهای جذب نیتروژن o در دمای K 77 به منظور تعیین سطح آزاد به روش BET قرار گرفته اند. آزمایشهای اندازه گیری عدد یدی بر اساس استاندارد -ASTM D4607 انجام شده است. کربن اکتیو یکی از مهمترین جاذب ها در صنایع نفت ،گاز، پتروشیمی تصفیه آب و فاضلاب، تصفیه هوا ، داروسازی و… میباشد. کربن اکتیو مورد آزمایش دارای جذب بالایی بوده و با داشتن سختی مناسب قابلیت کاربرد در عموم صنایع را داراست.

تولید انبوه زغال فعال جاذب با بهترین کیفیت

بررسی انواع زغال فعال جاذب بر اساس قیمت

بررسی انواع زغال فعال جاذب بر اساس قیمت کربن فعال پودری معمولا اندازه ی ذره ای میان ۵ تا ۱۵۰ آنگستروم دارد. با این حال، گرید های بزرگ تر یا ریز تر نیز وجود دارند. مزایای کربن فعال پودری هزینه ی پایین تولید و انعطاف پذیری در کاربرد است. دوز کربن فعال پودری می تواند با تغییر شرایط فرآیند به راحتی افزایش یا کاهش پیدا کند. کربن های فعال پودری عموما برای جذب فاز مایع مورد استفاده قرار می گیرند. این ماده به مایعی که باید تصفیه شود افزوده شده، با آن مخلوط می شود و پس از جذب با فرآیند های ته نشینی و فیلراسیون حذف می شود. کربن فعال پودری عموما در فرآیند دسته ای مورد استفاده قرار می گیرد زیرا میزان آن می تواند به سادگی تغییر کرده و پودر به سادگی قابل حذف شدن است. کیک مرطوب پودربه دلیل مشکلات مربوط به بازیافت کربن قابلیت بازیابی ندارد، اما سوزانده می شود و یا در مراکز دفع زباله قرار می گیرد. کربن اکسترود کربن های اکسترود شده قرص های استوانه ای شکلی هستند که اندازه ای از حدود ۱ میلی متر تا ۵ میلی متر دارند. فرآیند اکستروژن به همراه ماده ی خامی که استفاده می شود محصولی سخت و مناسب برای کاربرد های سنگین فراهم می کنند. فرم قرص اکسترود شده باعث افت فشار سیستم کمی می شود که در کاربرد های فاز گاز اهمیت بالایی دارد. کاربرد های کربن فعال اکسترود شده شامل بازیابی حلال، تصفیه گاز و کنترل گازهای خروجی از اتوموبیل هاست. فعالیت در حجم بالا، افت فشار کم و مقاومت بالای کربن فعال اکسترود شده به آن این توانایی را می دهد تا در تمام عمر وسیله ی نقلیه قابل استفاده باشد. کربن فعال را از کجا بخریم جهت خرید کربن فعال پودری می توانید به سایت تجهیزیار مراجعه نمایید؛ تجهیزیار وب سایتِ مرجع خرید و فروش و معرفی انواع مواد شیمیایی و شیشه آلات و انواع دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی و ارائه کنندگان معتبر تجهیزات و مواد و شیشه آلات آزمایشگاهی می باشد

راهنمای خرید زغال فعال جاذب درجه یک

اصطلاح زغال فعال شده نشان دهنده یک سری از مواد جذب کننده سطحی , با جنسی زغالی و شکل کریستالی می باشد که در ساختار داخلی آن روزنه های زیادی وجود دارد کربن فعال به عنوان یک ماده جاذب ، دارای کاربردهای مهم و حیاتی است . بعد از پیرولیز مواد سلولزی گیاهی تحت عملیات فعال سازی با بخار آب قرار گرفته و بدست می آید.کربن اکتیو یا کربن فعال ( Activated carbon) شامل کربن است و دارای جذب و تخلخل بالای می باشد. ساختار پیچیده آن از اتم های کربن به وجود آمده است. این نوع شبکه ی حفره ای در کربن بلک مجموع کانال های است که در درون اسکلتی محکم از لایه های نامنظم اتم های کربن قرار دارد با پیوندهای شیمیایی به یکدیگر متصل می باشند. این نوع ترکیب به صورت ناموازی روی سطح قرار می گیرد و یک ساختار از شکاف ها، ترک ها و برآمدگی ها با تخلخل بالا در بین لایه های کربن به وجود می آورد. کربن فعال و گارنت در تصفیه آب نقش مهمی را دارند. کربن اکتیو چیست؟،شبکه ای حفره ای در ساختار شبکه ای زغال فعال با مکانیزمی مانند جذب سطحی امکان از بین بردن ناخالصی ها را از مواد گازی و مایع دارد. این ماده به عنوان از بین برنده رنگ، بو و طعم، بهسازی رنگ و طعم در نوشیدنی ها و آب میوه ها, تصفیه فاضلاب, تصفیه کننده های صنعتی, تصفیه کننده های هوا شناخته می شود. همچنین از زغال فعال در تهیه خمیردندان، برای پاکسازی دندان و پوست و تولید انواع ماسک زغال (ذغال) استفاده می شود.

چه عواملی بر کیفیت زغال فعال جاذب موثر است

چه عواملی بر کیفیت زغال فعال جاذب موثر است فاضلاب صنايع شيميايي، پتروشيمي، الكتريكي، كاغذ و داروسازي از منابع عمده حاوي جيوه و تركيبات آن مي باشد. با توجه به اينکه جيوه يکي از عناصر بسيار خطرناک است، حذف ان از اب ها و فاضلاب هاي صنعتي حايز اهميت است. هدف از انجام اين تحقيق مطالعه عوامل موثر از جمله pH محلول، زمان تماس، وزن جاذب، سرعت اختلاط و غلظت اوليه در حذف جيوه از محلول هاي مايي با استفاده از جاذب گرانول کربن فعال مي باشد.مواد و روش ها: در اين مطالعه گرانول کربن فعال به عنوان جاذب جيوه كه با استفاده از کلرور جيوه و اب فاقد يون تهيه شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. تعداد نمونه هاي مورد مطالعه 136 مورد بوده است. مخلوط نمونه ها و كربن فعال در ارلن هاي 100 سي سي در دستگاه شيكر قرار داده شد. سپس با استفاده از کاغذ صافي واتمن نمونه ها صاف شدند و بخش صاف شده براي تعيين غلظت باقي مانده جيوه به روش اسپکترومتري جذب اتمي بخار سرد در طول موج 7/253 نانومتر مورد ازمايش قرار گرفتند.يافته ها: حذف جيوه با افزايش pH از 2 به 4 افزايش قابل توجهي مي يابد و pH بهينه براي جذب در محدوده 4 تا 8 به دست آمد. افزايش زمان تماس بيش از 10 دقيقه اثر قابل توجهي بر ميزان جذب جيوه نداشته است. با افزايش وزن گرانول کربن فعال درصد حذف جيوه افزايش يافت، اما مقدار يون جيوه جذب شده بر واحد وزن جاذب از 216/2 ميلي گرم به 0806/0 ميلي گرم کاهش داشته است. باافزايش غلظت محلول، مقدار جيوه جذب شده بر وزن ثابت جاذب افزايش نشان داد.بحث: افزايش در ميزان جذب جيوه در pH بالاتر از 4، به دليل نگه داشته شدن ترکيب Hg(OH)2 در فضاهاي ذرات کربن فعال مي باشد. جذب جيوه توسط گرانول کربن فعال به طور قابل توجهي سريع است و ميزان تغييرات جذب پس از زمان 10 دقيقه تا رسيدن به تعادل کامل چندان قابل توجه نبوده است. نتايج حاكي از آن بود که درصد حذف جيوه با افزايش وزن کربن فعال افزايش يافته است كه اين پديده به دليل افزايش سطح جاذب ناشي از افزايش وزن آن بوده است. نتايج اين تحقيق نشان داد که در غلظت هاي پايين مقدار يون جذب شده به طور مستقيم به غلظت يون جيوه در محلول بستگي دارد.

زغال فعال جاذب چگونه تولید میشود؟

ربن فعال برای تصفیه مایعات و گاز‌ها در بسیاری از کاربرد‌ها شامل‌، تصفیه آب شرب شهری‌، فرآیند تهیه غذا و نوشیدنی‌، بو زدایی‌، کنترل آلودگی‌های صنعتی‌، و فیلتر‌های تصفیه آب برای شیر‌های خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزایش سطح آگاهی مردم و نگرانی‌ها در مورد نوشیدن آب آشامیدنی سالم باعث شده است مردم فیلتر‌های کربنی خانگی را روی شیرهای آب خود نصب کنند تا آب شرب خود را بیشتر تصفیه کنند. بسیاری از این فیلتر‌های تصفیه آب خانگی از کربن فعال استفاده می‌کنند تا ناخالصی‌های حل شده در آب و محصولات جانبی فرآیند گندزدایی که ممکن است طعم بدی به آب بدهند را به طور موثر از آن خارج کنند. کربن فعال چیست ؟ خرید پودر دکلره کربن فعال برینکر۱۹٪ خرید پودر دکلره کربن فعال برینکر مشاهده و خرید yektanet-logo-sign تبلیغ کربن فعال یا همان زغال اکتیو مساحت سطح بسیار وسیعی به نسبت حجمش دارد‌، و شبکه ای از تخلخل‌های میکروسکوپی که فرایند جذب سطحی در آن‌ها رخ می‌دهند را در خود جای داده است. انواع کربن فعال و زغال اکتیو از مواد حاوی کربن ساخته می‌شوند. ماده ی اولیه خام استفاده شده برای ساخت کربن فعال می‌تواند هر ماده ی با درصد بالایی از کربن باشد. ماده با پایه کربنی از طریق یک فرایند اصلاح فیزیکی و واپاشی حرارتی در کوره تحت اتمسفر و فشار کنترل شده به کربن فعال تبدیل می‌شود. محصول نهایی مساحت سطح بالایی به نسبت واحد حجم خود داشته و حاوی شبکه ای از تخلخل‌های میکروسکوپی خواهد بود که فرآیند جذب سطحی در آن‌ها رخ می‌دهد. کربن فعال چه ویژگی‌هایی دارد ؟ محصول نهایی کربن فعال با میزان فعال بودن و خواص فیزیکی اش سنجیده می‌شود. ویژگی‌های مربوط به فعالیت شامل نحوه ی پخش تخلخل‌ها با اندازه‌های مختلف هستند که میزان حجم تخلخل در دسترس برای یک کربن را برای سه منطقه با اندازه‌های مختلف تخلخل نشان می‌دهد: مناطق دارای میکروتخلخل‌، مزوتخلخل‌، و ماکروتخلخل: منطقه ی میکروتخلخل: کمتر از 100 آنگستروم منطقه ی مزو تخلخل: بین 100 تا 1000 آنگستروم منطقه ی ماکروتخلخل: بیشتر از 1000 آنگستروم پراکندگی اندازه ی تخلخل‌ها ویژگی اصلی کربن فعال است و توانایی آن برای از بین بردن مواد آلوده کننده ی ( مواد جاذب ) آب را نشان می‌دهد. مولوکول‌هایی که در فرم گازی هستند معمولا اندازه ی کوچکتری به نسبت مولکول‌های فاز مایع دارند. از این رو‌، اکثر تخلخل‌های کربن فاز گازی باید در منطقه ی میکروتخلخل باشند. دامنه ی وسیعی از اندازه تخلخل‌ها باید در یک کربن فعال موجود باشند تا مواد جاذب بتوانند به راحتی درون تخلخل‌های کربن حرکت کنند و ذرات با اندازه مولکولی خاصی جذب شوند. کربن فاز مایع معمولا شامل بازه ی وسیع تری از پراکندگی اندازه ی تخلخل است زیرا این ماده باید ذرات رنگ و مواد ارگانیک بزرگ را از آب جدا کند‌، در حالی که باید تعداد میکروتخلخل برای جداسازی طعم و بو نیز در آن وجود داشته باشند. ویژگی‌های فیزیکی شامل مساحت سطح‌، چگالی محصول‌، اندازه ی مش‌، مقاومت به جذب و میزان خاکستر هستند. ویژگی‌های کربن که معمولا اندازه گرفته می‌شوند شامل موارد زیر هستند: عدد ید تست استاندارد که برای تخمین مساحت سطح کربن فعال با استفاده از اندازه گیری میزان جذب سطحی ید که در وضعیت استاندارد گرفته می‌شود. این عد میزان I2 جذب شده را بر حسب میلی گرم به ازای هر گرم کربن نشان می‌دهد. مساحت سطح میزان سطح موجود برای جذب به ازای میزان مشخصی از جرم کربن. این مساحت با استفاده از تکنیک‌هایی مانند جذب نیتروژن BET محاسبه می‌شود و با واحد m2/g گزارش می‌شود. چگالی محصول چگالی ظاهری که چگالی کربن در بالاترین بازده تراکم است با واحد‌های g/cc یا Ibs/cf گزارش می‌شود. اندازه ی مش این ویژگی دامنه ی اندازه ی ذره محصول گرانوله را نشان می‌دهد که معمولا به صورت یک دامنه از اندازه ی حفره ی غربال بیان می‌شود، مانند 12×40 که برای کربنی بیان می‌شود که از صفحه ی غربال با اندازه مش 12 عبو می‌کند‌، اما از غربال با اندازه ی مش 40 عبور نمی کند. این اندازه مش میزان کربنی که روی غربال بزرگتر می‌ماند یا از غربال کوچکتر عبور می‌کند را نیز مد نظر قرار می‌دهد. پایه این کار بر استفاده از عدد سایش اندازه غربال‌های US است، که نشان دهنده ی توانایی کربن برای مقاومت دربرابر سایش است. این ویژگی مهم به افراد اجازه می‌دهد تا بدانند میزان تحمل کربن در فرآیند‌هایی که پشت شویی در آن‌ها مورد نیاز است چقدر است. در چنین فرآیند‌هایی کربن زیاد جابه جا می‌شود یا سرعت تصفیه از حد متوسط بالاتر است. سطح خاکستر این ویژگی میزان مواد غیر از کربن درون کربن فعال را اندازه می‌گیرد‌، همه ی مواد پایه دارای مقداری محتوای خاکستر هستد. میزان خاکستر در مواد مختلف متفاوت است‌، به عنوان مثال‌، کربن پوسته ی نارگیل دارای فلزات قلیایی خاکی بیشتری است در حالی که کربن‌های بر اساس زغال دارای فلزات سنگین بیشتری هستند. چرا انواع متفاوتی از کربن‌های فعال شده وجود دارد ؟ دلیل تفاوت کربن‌های فعال در نوع ماده ی خام اولیه و روش تولید است. این مواد خام اولیه ویژگی‌های کلی کربن فعال را مشخص می‌کنند و تفاوت‌ها در محصول نهایی بروز پیدا می‌کنند. بیشتر کربن‌ها به طور خانگی از زغال تهیه می‌شوند. ماده ی خام پایه و گام‌های اولیه قبل از فعال کردن کربن می‌توانند بسیاری از خواص فیزیکی و میزان فعال بودن کربن فعال را تحت تاثیر قرار دهند. این ویژگی‌های متفاوت باعث می‌شوند بعضی از کربن‌های فعال برای کاربرد‌های خاص از انواع دیگر مناسب تر باشند. برای مشاهدۀ روش ساخت کربن فعال خانگی این مطلب را ببینید کربن‌های فعال ساخته شده از زغال قیری دامنه ی وسیعی از تخلخل‌ها با اندازه‌های متفاوت دارند. این کربن‌ها شامل هر دو نوع تخلخل با اندازه ی کوچک و بزرگ هستند. از این رو برای فرآیند‌هایی مانند کلرزدایی و جداسازی مجموعه ی وسیعی از مواد آلوده کننده ی آلی‌، شامل ذرات بزرگ تر رنگ‌، از آب مناسب هستند. کربن فعال پوست نارگیل کربن ساخته شده از نارگیل دارای میکروتخلخل‌های بیشتری است و بیشتر برای جداسازی مواد آلی رقیق در آب شرب مناسب است. با مقایسه ی تعداد ید روی کربن فعال می‌توان به این ویژگی پی برد. کربن‌هایی که عدد ید بالاتری داشته باشند مساحت سطح بزرگتری دارند. بنابراین‌، ظرفیت بالاتری برای مواد آلی با جذب ضعیف دارند. این در حالی است که کربن‌های با عدد ید کمتر ممکن است تخلخل‌های بزرگتری داشته باشند که برای جداسازی مولکول‌های آلی بزرگ مناسب تر است. کاربرد‌هایی وجود دارند که در آن‌ها جداسازی رنگ با استفاده از کربن دوباره فعال شده در مقایسه با کربن با عدد ید بالا بهتر انجام می‌پذیرد. کربن فعال چطور کار می‌کند ؟ کربن فعال با استفاده از جذب فیزیکی مواد آلوده کننده را از جریان‌های مایع یا گازی جدا می‌کند. مساحت سطح بالای کربن به ازای واحد جرم آن باعث می‌شود که مواد آلوده کننده به سطحش بچسبند. در کاربرد‌های تخصصی در انواع دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی درون فیلترهای مصرفی از کربن فعال استفاده می‌شود مساحت سطح درونی بالای کربن باعث به وجود آمدن چندین نیروی جذاب می‌شود که دیگر مولکول‌ها را به سطح آن جذب می‌کنند. این نیرو به نیروی گرانش شباهت دارد‌، پس مواد آلوده کننده ی آب به دلیل تفاوت در غلظت مواد جاذب درون محلول و حفره‌های کربن به سطح کربن جذب می‌شوند ( یا به آن می‌چسبند ). مواد آلوده کننده‌ی آلی جرم مولکولی بالایی دارند و خنثی یا غیر قطبی هستند. این مواد به دلیل طبیعت شیمیایی شان به راحتی به کربن فعال جذب می‌شوند. برای جذب شدن‌، مواد آلوده کننده ی آلی و کربن فعال هر دو باید در آب حل شده باشند تا اندازه ی مواد آلوده کننده از تخلخل‌های کربن فعال کوچک تر شده و بتوانند از این تخلخل‌ها عبور کرده و جمع شوند. علاوه بر جذب فیزیکی‌، واکنش‌های شیمیایی هم ممکن است روی سطح کربن فعال رخ دهند. یکی از این واکنش‌های شیمیایی می‌تواند حذف کلرین از آب پس از انجام واکنش شیمیایی کلرین با کربن و تولید یون‌های کلراید باشد. کربن فعال جاکوبی چیست ؟ جاکوبی دارای متنوع ترین انواع کربن‌های فعال در صنعت است. این شرکت صد‌ها محصول استاندارد در فرم‌های گرانوله‌، پودری و اکسترود شده دارد که از مواد خام متنوعی شامل پوسته ی نارگیل‌، گرید‌های مختلف زغال و چوب ساخته شده اند. FacebookEmailTelegramShare yektanet.com روسیه باید پاسخگوی جنایاتش باشد روسیه باید پاسخگوی جنایاتش باشد آقایان دولت را با اداره یک مغازه اشتباه گرفته‌اند زنگ خطر شورش و بلوای نان در خاورمیانه سرمایه اجتماعی دولت ،کلا از بین رفت آمار تکان‌دهنده و عجیب فقر در ایران قیمت برنج باز هم افزایش می‌یابد؟ آمار تکان‌دهنده و عجیب فقر در ایران آمار تکان‌دهنده و عجیب فقر در ایران زنگ خطر شورش و بلوای نان در خاورمیانه زنگ خطر شورش و بلوای نان در خاورمیانه هشدار احمدی نژاد درباره سیل نارضایتی عمومی در ایران هشدار احمدی نژاد درباره سیل نارضایتی عمومی در ایران آخرین خبرها پربحث ترین پرلایک ترین بتیس ۱-۲ بارسا: سه امتیاز با سوپرگل آلبا رانگنیک: وحشتناک بودیم، باید عذرخواهی کنم! جشن قهرمانی مهدی طارمی در ورزشگاه رقیب سیاست دولت در قبال نان شفاف نیست نخل طلای جدید کن با ۱۰۰ قطعه الماس تصمیم قطعی یک استقلال و نگرانی آبی‌ها انتشارات هدف نوین را بهتر بشناسیم جلسه سرنوشت‌ساز وکیل امباپه با مدیران رئال مهران مدیری از پاسخ حامد آهنگی هنگ کرد! فائقه آتشین با کدام روزنامه، روزنامه‌خوان شد؟ با پرکاربردترین قابلیت فناورانه خداحافظی کنید همسر اول بازیگر مشهور سینمای ایران درگذشت دانلود قسمت 11 برنامه مهمونی ( دانلود قسمت یازدهم سریال مهمونی) با لینک مستقیم بغزیان: ستاد اقتصادی دولت هماهنگ نیست جزئیات صادرات۴۷۰میلیون دلاری ایران با آردگندم تنفس هوای مطلوب طی هفته دوم اردیبهشت آخرین وضعیت ذخایرسدهای بزرگ کشوراعلام شد آغازدورجدیدی ازتستهای تشخیصی کرونا درپکن کمبود خواب کاهش وزن را مختل کند نقشه ایلان ماسک برای درآمد ۵ برابری توییتر ۸۰۰ کارگر؛ قربانی حوادث سالانه ناشی از کار کرونا کفش‌های آدیداس را به قرنطینه برد! ذخایر روغن پالم مالزی افزایش یافت! در همین دهه به مریخ خواهیم رفت انتقال کروناویروس جدید سگی به انسان آغاز مراحل نهایی تنظیم تلسکوپ فضایی جیمز وب تمرینات فشرده فضانورد ایرانی ناسا نهضت ملی مسکن، متری ۴.۷ میلیون تومان پیش‌بینی طول عمر با ساعت‌های پیری گاف تازه بایدن درباره ایران سوژه شد بکام به دنبال جذب خامس برای اینتر میامی جنگ در اوکراین ناتو را قوی‌تر کرد خبری که از گرانی نان هم تلخ‌تر است پرواز عربستان به استانبول بعد از ۲ سال صعود شاخص کل بورس در اولین روز هفته ۶ اثر علمی از ۳کشور اسلامی؛برنده نهایی کنز توقیف کشتی اولیگارش روس در فیجی بازیگر سریال‌های محبوب کمدی درگذشت برقع برای زنان افغان اجباری شد جنایت هولناک شوهر خیانتکار از ترس همسرش واکنش ستاره سپاهان به پیشنهاد پرسپولیس آنتی‌بیوتیک‌ها علیه میکروبیوم روده مقایسه مهدی طارمی با فن‌نیستلروی و بنزما دزدی وحشیانه از حامد کمیلی در میدان فردوسی هیچ عقد اخوتی با دولت رئیسی نبسته‌ایم روسیه تهدید حاد و چین چالش جهانی افزایش ارتفاع موج تا ۲.۵ متر معشوقه پوتین؛ هدفی برای تحریم تاثیر چاقی بر اثربخشی واکسن کرونا نیمار: هو شدن از سوی هواداران PSG غمگینم کرد نتایج قرعه‌کشی ایران خودرو کی اعلام می‌شود؟ عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز هپاتیت کودکان به ایران هم رسیده است؟ فوتی‌های روزانه ویروس کرونا به ۸ نفر رسید جزئیات تازه درباره انتشار آلبوم همایون شجریان امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها حضوری شد؟ شرط زلنسکی برای صلح با روسیه آغاز ثبت‌نام حج تمتع امسال از فردا کوپنی شدن نان شوک بزرگی به جامعه می‌دهد خبرجدید ازپرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران علت ممیزی‌های جوکر چیست؟ چرا نرخ کرایه تاکسی در برخی خطوط زیاد شد؟ کاهش بی‌سابقه بارش‌ها در ۷حوضه آب‌ریز محور‌های هراز و چالوس همچنان درگیر ترافیک تناقض‌گویی مسئولان درباره علت گرانی دارو توله «ایران» به خاطر اختلال ژنتیکی مرد؟ عباس تابش از سازمان حمایت برکنار شد سکوت سپاهانی‌ها تا بعد از بازی با پرسپولیس استفاده از توری پنجره دوجداره با کیفیت در فصل گرما آخرین فرصت برای پیش‌خرید nova 9 SE هوآوی دستمزد جانی دپ در «دزدان دریایی کاراییب ۶» کوپن دیجیتال نان در راه است سقوط بیت‌کوین ادامه دارد؟ ویدئویی که نشان می‌دهد چه بلایی سرمان آمده دردسر در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نمایش «کشتار روز تهران» در جشنواره ایرلند کاهش ۸ درجه‌ای دمای هوا در شمال شرق کشور تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گروه مواد غذایی کنترل قیمت‌ها از دست مسئولان خارج شده است دوئل جذاب مهدی طارمی و نونز در لیگ پرتغال افزایش قیمت الاغ به دلیل قاچاق سوخت افزایش ۲.۵ تا ۳ برابری قیمت نان فانتزی پرواز پناهگاه اتمی پوتین در آسمان مسکو رازهای درمانی شیاف ماریانا که متحیرتان می کند چند درصد ایرانی‌ها دچار آسم هستند؟ مدیران خودرو یکتاتورهای نوروزی لست سکند

مراکز فروش زغال فعال جاذب درجه یک در تهران

مراکز فروش زغال فعال جاذب درجه یک در تهران کربن فعال محصولات : بوته گرافیتی ، قطعه گرافیتی ، فروش گرافیت ، گرافیت حرارتی ، الکترود گرافیتی uhp پودر گرافیت خشک پودر گرافیت چرب کک متالورژی کک نفتی گرافیت پولکی فرو سیلیکو منگنز فرومنگنز ، کربن فعال ، کربن اکتیو ، پترولیم کک نفتی روغن نسوز گریس گرافیتی ، روغن گرافیتی روانکارهای گرافیتی ، تولید دوده صنعتی… پردیس , شرکت تولیدی صنعتی پاریزفن گهر 1 روز پیش ١۴٠١/٢/١٧ کربن فعال کربن فعال پودری ، گرانول زغال اکیتو ، کربن فعال میله ای شرکت دانش بنیان صافی آران تولید کننده کربن اکتیو پودری پایه 100% گیاهی در ایران با عدد یدی بالای 1000 می باشد. کربن فعال تولیدی شرکت در صنایع گوناگون از جمله تصفیه آب و فاضلاب ، پساب های شیمیایی ، رنگبری و بو گیری کاربرد دارد. روش تولید پودر کربن فعال شرکت منحصر به فرد بوده و از روشهای… تهران , صافی آران 13 ساعت پیش ١۴٠١/٢/١٧ فروش پودر پوست گردو فروش پودر پوست گردو در سایزهای مختلف جهت تولید زغال فشرده و کربن فعال با قیمت منصفانه و تناژ دلخواه با… اذرشهر , عارف سبزچی , اریا اذر کاوه 13 ساعت پیش ١۴٠١/٢/١١ شرکت فنی و مهندسی فرآب تدبیر تامین کننده مواد و تجهیزات شیمیایی و مکانیکی آب و فاضلاب و صنایع فروش انواع سیلیس ، کربن فعال ( اکتیو ) کلر ، سود ( کاستیک سودا ) و تجهیزات مکانیکی آب و فاضلاب طراحی و ساخت انواع تصفیه خانه های آب و فاضلاب تصفیه فاضلاب های بهداشتی ، صنعتی بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب اجرای تصفیه خانه های آب ( اسمز معکوس ، RO…

شرکت صادرات زغال فعال جاذب در کرمان

فروش کربن اکتیو ( کربن فعال ) بصورت عمده و خرده کشور تولید کننده : هند تهیه شده از پوسته نارگیل کاربرد های کربن اکتیو: 1- تصفیه آب 2- سفیدکنندگی دندان 3- تصفیه هوا 5- استحصال طلا 6- و غیره… با ما در تماس باشید- بازرگانی کیمیا شیمی کربن فعال فروش کربن فعال فروش کربن اکتیو زغال فعالتماس با آگهی دهنده

خرید بی واسطه زغال فعال جاذب از فروشندگان

خرید بی واسطه زغال فعال جاذب از فروشندگان شرکت وزین کربن با ظرفیت تولید 2000 تن در سال آمادگی خود را در جهت تامین انواع گریدهای کربن فعال مورد نیاز صنایع داخل کشور اعلام می دارد که در حال حاضر امکان تولید حدود یکصد گرید مختلف جاذب پایه کربنی ( کربن اکتیو و یا ذغال فعال ) را برای کاربردهای مختلف صنایعی از قبیل : نفت ، گاز ، پتروشیمی ، تصفیه آب و تصفیه فاضلاب وغیره را داشته که ضمن توانایی همکاری با صنایع داخل امکان صادرات محصولات تولیدی این شرکت وجود دارد. آنالیز تستهای فیزیکی و شیمیایی نمونه کربن فعال تولیدی به شرح زیر می باشد که البته بر اساس کاربرد و نیاز مصرف کنندگان قابل تغییر می باشد . جذب ید : 950 – 1100 mg/gr جذب متیلن آبی : 150 – 210 mg/gr تراکم فله ( چگالی ظاهری ) : 0.4 – 0.45 gr/cc مش ( اندازه ذرات ) : 6×12 – 8×16- 8×30 – 12×40 – 20×50 – 200 – 325 خاکستر : %10-5 max رطوبت : %10 max

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما